PBM's

Omdat elektrotechnische handelingen potentieel gevaarlijk kunnen zijn, is het verplicht volgens ARBO-wetgeving in de elektro- en installatietechniek om Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) te gebruiken om verwondingen en gezondheidsrisico's op het werk te voorkomen. Voorbeelden van PBM zijn kleding, helmen, veiligheidsbrillen, gehoorbeschermers, ademhalingsmaskers en handschoenen. In dit artikel kun je meer lezen over de verschillende soorten PBM en hoe je ze effectief kunt inzetten.

Er zijn verschillende soorten PBM beschikbaar die afhankelijk zijn van het type werk dat wordt uitgevoerd. Voor werkzaamheden op hoogte zijn bijvoorbeeld harnassen en veiligheidshelmen essentieel om vallen en hoofdletsel te voorkomen. Voor werknemers die met gevaarlijke stoffen werken, zijn beschermende kleding, handschoenen en ademhalingsmaskers cruciaal om de blootstelling te minimaliseren.

Hoewel PBM cruciaal zijn voor de bescherming van werknemers, is het belangrijk om te onthouden dat ze alleen effectief zijn als ze op de juiste manier worden gebruikt. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat hun werknemers op de hoogte zijn van de risico's die ze op de werkplek lopen. Daarnaast is het belangrijk om te zorgen voor een goede pasvorm en de juiste opslag en onderhoud van de PBM.

Werkgevers moeten er ook op toezien dat werknemers de juiste PBM dragen voor hun werkzaamheden en zich ervan bewust zijn dat het gebruik van PBM verplicht is voor hun eigen veiligheid. Beloning voor naleving van veiligheidsvoorschriften en straf voor het negeren van deze voorschriften zijn belangrijk.

Als je op zoek bent naar PBM, kun je terecht bij Meetmiddelen.eu, waar je een uitgebreid aanbod aan PBM vindt, van vlamboogbestendige kleding tot aan handschoenen, helmen en gelaatsbescherming.